[E2] [PSI] [II] [Stari studenti] Popravni kolokvijum

5. Januar 2021

Forma za prijavu za popravni nalazi se na sledećim linkovima:
E2 -  >>LINK<<
PSI - >>LINK<<
IN -  >>LINK<<
 
Ova forma će biti otvorena do srede (06.01.) do 13h i nakon toga prijavljivanje neće biti moguće.
Pre zatvaranja forme OBAVEZNO PROVERITE da li ste odabrali dobar kolokvijum.
 
Podsetnik:
Redovni kolokvijum obuhvata celo gradivo, nosi 70 poena i radi se 2.5h.
LC zadatak obuhvata gradivo do generičkih klasa i listi, nosi maksimalno 36 poena i radi se 1.5h.
 
Konačan raspored kada ko radi popravni će biti objavljen u sredu uveče.
Ukoliko nekome ne odgovara termin u kom je raspoređen, može da dođe u neki drugi termin jedino ukoliko nađe zamenu (taj neko s kim hoćete da se zamenite mora da popravlja isti kolokvijum kao vi).
 
Prijavom za popravni kolokvijum, Vaši osvojeni bodovi sa kolokvijuma koji popravljate se brišu. Imajte ovo na umu.
 
Eventualna pitanja slati asistentkinji Oliveri Hrnjaković (olja.hrnjakovic@uns.ac.rs) ili porukom na Teams-u.