[BP1 na E2] Prijava za Redovni termin I

14. Januar 2021

Studenti koji žele da rade predispitne obaveze Predmetni zadatak 1, Predmetni zadatak 2, Test 1 (SQL), Test 2 (EER) treba da popune sledeću prijavu. Prijave su moguće do 17.01.2021. u 23:59. Ukoliko više puta popunite anketu, važi se isključivo poslednje popunjena verzija. Stari studenti koji su se prethodno izjasnili koje predispitne obaveze žele da polažu, ne moraju popunjavati prijavu, osim ukoliko su promenili odluku.

Napomena: Obaveštenje se odnosi na sve redovne studente, studente koji ponovi slušaju predmet i na studente koji su uplatili ponovno polaganje predispitnih obaveza.
Stari studenti koji su na studentskoj službi izabrali opciju da polažu samo ispit nemaju pravo da ponovo polažu predispitne obaveze.

Predmet: