[AR SIIT] Rezultati predispitnih obaveza i termini domaćeg i popravnog zadatka

17. Januar 2021

Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu ovog obaveštenja nalaze se rezultati predispitnih obaveza posle verifikacije i odbrana održanih u MI A2-1 dana 15.01.2021.
 
U prilogu se takođe nalazi i spisak svih studenata koji imaju pravo da rade domaći zadatak.
Izrada domaćeg zadatka započinje u utorak 19.01. od 10:00 i traje do srede 20.01. do 10:00. Studenti treba da pre isteka roka predaju rešenje svog domaćeg zadatka preko Canvas platforme na kojoj će se nalaziti zadatak (assignments jezičak) pod nazivom "Domaći zadatak".
 
Uslov da student radi popravni nekog zadatka (T12, T34 ili SOV) je da na svakom od preostala dva zadatka ima osvojeno više od 50% bodova.
Studenti koji žele da poprave neki od zadataka (T12, T34 ili SOV) koji nisu radili ili sa čijim bodovima nisu zadovoljni, mogu to da urade tako što će do srede 20.01. u 9:00 poslati email na adresu horva.n@uns.ac.rs u kome jasno definišu koji od zadataka žele da popravljaju. Odmah po prijemu e-maila bodovi osvojeni na tom zadatku se brišu! Bodovi se brišu odmah nakon prijave bez obzira na to da li student potom pošalje popravni zadatak i dođe na njegovu odbranu.
Popravni zadatak se radi u sredu 20.01. od 11:00 do 14:00. Isto kao i pri izradi prethodnih zadataka, studenti pre isteka roka svoja rešenja moraju da pošalju preko Canvas platforme. U assignements jezičku će se nalaziti zadatak "Popravni zadatak" i preko njega studenti šalju svoja rešenja.
 
Odbrana domaćih i popravnih zadataka će se održati u četvrtak 21.01. u 11:30 u prostoriji NTP-308 (nova zgrada Naučno-tehnološkog parka, 3. sprat). To je ujedno i poslednja prilika da studenti dobiju ili izmene bodove sa predispitnih obaveza.
 
Sa poštovanjem,
Predmetni saradnici i profesor

DodatakVeličina
AR_SIIT_2020_Spisak_domaci.pdf39.07 KB
AR_SIIT_2020_Rezultati_predispitnih.pdf63.41 KB