[ISiBP] Prijava za Redovni termin II

18. Januar 2021

Studenti koji žele da rade predispitne obaveze Test 2 (EER) i Test 3 (prevođenje) treba da popune sledeću prijavu. Prijave su moguće do 20.01.2021. u 15:00. Obaveštenje se odnosi na sve redovne studente, studente koji ponovo slušaju predmet i na studente koji su uplatili ponovno polaganje predispitnih obaveza. Stari studenti koji su na studentskoj službi izabrali opciju da polažu samo ispit nemaju pravo da ponovo polažu predispitne obaveze.