[Organizacija podataka] Ispit – Februar

3. Februar 2021

Informacije u vezi s ispitom mogu se naći u okviru onlajn kursa predmeta na platformi Canvas. Tamo su dostupni i materijali koji se mogu iskoristiti u pripremi za ispit. Za dodatne informacije obratiti se nastavniku.