[BP2 PSI] Popravni termin

23. Maj 2021

Svi studenti koji žele da popravljaju jedan od kolokvijuma sa vežbi moraju se upisati u tabelu na donjem linku. Možete popravljati najviše jedan kolokvijum. Popunite svoje ime, prezime i broj indeksa. Ukoliko želite da popravljate zadatak iz normalnih formi, stavite "X" u kolonu "Normalne forme", a ukoliko želite da popravljate kolokvijum iz Prevođenja ER u relacionu šemu, stavite "X" u kolonu "Prevođenje". Krajnji rok za prijavu za popravni kolokvijum je četvrtak 27.5.2021. u 20h. Popravni kolokvijum će se održati 29.5.2021. sa početkom u 11h u amfiteatru u koji ste se upisali u tabeli.

Molimo studente da se ponašaju odgovorno i pridržavaju preporuka Vlade Republike Srbije i Fakulteta tehničkih nauka o ponašanju usled pandemije. Nošenje maski je obavezno da bi se pristupilo polaganju predmetnog zadatka. Molimo studente da drže odstojanje od najmanje 2m u svakom trenutku unutar objekta.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QP_HIgAi79iLoSK_9HjeVyA2t2dyRRzp...