[BP2 PSI] - Projekat

13. Jun 2021

Svi stari studenti koji nemaju pristup Teams platformi i studenti koji su bili sprečeni da spreme projekat usled oboljenja od COVID-19, za šta moraju imati lekarsku potvrdu, imaju pravo da pošalju github link na kojem je postavljen projekat najkasnije do 29.6.2021. u 23:59, asistentu kojem su poslali šeme i specifikacije. Odbrana projekta će se održati 1.7.2021. u večernjim časovima.