[BP2 RA i II] Odbrana projekta

30. Novembar 2021

Odbrana projekata iz predmeta Baze podataka 2 biće održana 22. i 23. januara 2022. Potrebno je da studenti predaju projekat nadležnom asistentu najkasnije do 22. januara u 7:00. Raspored studenata po terminima biće naknadno objavljen.

Molimo studente koji obnavljaju predmet da se u narednih 7 dana (zaključno sa 7. decembrom 2021) jave asistentu Aleksandru Hadžibabiću ukoliko žele da brane projekat.

Predmet: