[ISiBP] Finalni spisak studenata za termine predispitnih obaveza

2. Decembar 2021

Prvi test iz predmeta Informacioni sistemi i baze podataka biće održan 26.12.2021. i obuhvatiće oblasti SQL i EER. Drugi test biće održan 22.01.2022. i obuhvatiće oblasti Prevođenja EER u relacioni model i Predmetni zadatak.
 
U prilogu se nalazi finalni spisak studenata za polaganje testova. 

Molimo studente prilikom polaganja predispitnih obaveza da se ponašaju odgovorno i pridržavaju preporuka Vlade Republike Srbije i Fakulteta tehničkih nauka o ponašanju usled pandemije. Nošenje maski je obavezno da bi se pristupilo polaganju predispitnih obaveza. Molimo studente da drže odstojanje od najmanje 2m u svakom trenutku unutar objekta.

DodatakVeličina
Raspored studenata ISiBP.pdf56.94 KB