[BP2 RA i II] Finalni spisak studenata za termine predispitnih obaveza

2. Decembar 2021

Prvi test iz predmeta Baze podataka 2 na RA i II biće održan 26.12.2021. i obuhvatiće oblasti Normalne forme i metode dekompozicije i sinteze. Drugi test iz predmeta Baze podataka 2 na RA i II biće održan 18.01.2022. i obuhvatiće oblasti Prevođenja EER u relacioni model i Predmetni zadatak.

U prilogu se nalazi finalni spisak studenata za polaganje testova. 
 
Molimo studente prilikom polaganja predispitnih obaveza da se ponašaju odgovorno i pridržavaju preporuka Vlade Republike Srbije i Fakulteta tehničkih nauka o ponašanju usled pandemije. Nošenje maski je obavezno da bi se pristupilo polaganju predispitnih obaveza. Molimo studente da drže odstojanje od najmanje 2m u svakom trenutku unutar objekta.

DodatakVeličina
Raspored studenata BP2 RA i II Test 1.pdf74.27 KB
Raspored studenata BP2 RA i II Test 2.pdf73.76 KB
Predmet: