[AR SIIT] Satnica polaganja T12, T34 i PI1

8. Decembar 2021

Poštovane koleginice i kolege,

Prvi kolokvijum koji se sastoji od T12,T34 i parcijalni ispit iz predmeta Arhitektura računara će se održati 11.12. u periodu od 09:00 do 18:00h u učionicama Mašinskog instituta MI A2-1 i MI A2-3. Parcijalni ispit se radi 15 minuta a T12 i T34 150 minuta. Raspored polaganja po grupama:
    - Grupe 2 i 4 imaju test od 9:00. Grupa 2 u učionici MI A2-1. Grupa 4 u učionici MI A2-3.
    - Grupe 1 i 5 imaju test od 12:00. Grupa 1 u učionici MI A2-1. Grupa 5 u učionici MI A2-3.
    - Grupa 3 ima test od 15:00 u učionici MI A2-1.
    - Studenti koji ponovo polažu predmet preko kolokvijuma imaju test od 15:00 u učionici MI A2-3.