[BP1 RA] Z3 i Z4 - kontrolne tačke i odbrane projekata

9. Decembar 2021

Odbrane projekata (Z3 - Java i Z4 - C) iz predmeta Baze podataka 1 na RA biće održana 24. i 25. januara 2022. Potrebno je da studenti predaju projekat nadležnom asistentu najkasnije do 24. januara u 7:00. Raspored studenata po terminima biće naknadno objavljen.
 
Studenti takođe imaju dve kontrolne tačke u kojima će u određenom vremenskom periodu implementirati prvi deo projekta i poslati nadležnom asistentu implementaciju. Kontrolna tačka za Z3 biće održana od 18. do 19. decembra 2021. Kontrolna tačka za Z4 biće održana od 17. do 18. januara 2022. Detaljna uputstva za realizaciju kontrolnih tački biće data u nedelji njihove realizacije.
 
Molimo studente koji obnavljaju predmet da se u narednih 7 dana (zaključno sa 16. decembrom 2021) jave asistentu Gergelju Kišu ukoliko žele da brane jedan ili oba projekta. Prijavom odbrane projekta, poništavaju se prethodno osvojeni bodovi.

Predmet: