[AR SIIT] Finalni testovi

4. Januar 2022

Poštovane koleginice i kolege,

Na linku: https://docs.google.com/forms/d/1PdLmz4oJSuii-4MPf_42wb4bZhlg7cZf7_TSkhK... se nalazi anketa na kojoj treba da se izjasnite da li radite SOV ili domaći zadatak. Anketu je neophodno popuniti do 07.01.2022. u 22:00.
SOV će se održati 10.01.2022. u učionicama MI A2-1 i MI A3-3, detaljan raspored po terminima će biti objavljen 09.01.2022.

Domaći zadatak će biti postavljen 10.01.2022. i imate 24h za njegovu izradu. Detalji vezani za slanje domaćeg zadatka će biti objavljeni 10.01.2022. Odbrana domaćeg zadatka će biti 15.01.2022. u 16h u učionicama NTP 316 i 317.

Nadoknada za studente koji iz opravdanih razloga nisu izašli na T12/T34 ili SOV će se takođe održati 15.01.2022. u 16h u učionicama NTP 316 i 317. Nezavisno od toga da li se nadoknađuje T12/T34 ili SOV, radi se zadatak SOV težine. Svi koji žele da rade nadoknadu potrebno je da popune google formu na linku: https://docs.google.com/forms/d/1YyGPHGxjOFGNbo2DQyERWHQuBRmtxxaoAYnm3FS... najkasnije do 12.01.2022 u 22:00.
Na termin nadoknade je OBAVEZNO doneti opravdanje koje dokazuje da student nije bio u mogućnosti da izađe na test koji nadoknađuje!

Srdačan pozdrav,
Predmetni profesor i asistenti