[BP1 RA] Predispitna obaveza 19.01.2022.

16. Januar 2022

Test iz predmeta Baze podataka 1 na RA biće održan 19.01.2022. (Predmetni zadatak 1 i 2). U prilogu se nalazi finalni spisak studenata za polaganje testa. 
 
Studenti koji su pozitivni na COVID-19 ne mogu prisustvovati testu i u obavezi su da se jave asistentu nadležnom za svoju grupu. Biće organizovan poseban termin polaganja testa za studente koji su pozitivni na COVID-19. Potrebno je dostaviti dokaz asistentu da je student pozitivan na COVID-19. 
 
Molimo studente prilikom polaganja predispitnih obaveza da se ponašaju odgovorno i pridržavaju preporuka Vlade Republike Srbije i Fakulteta tehničkih nauka o ponašanju usled pandemije. Nošenje maski je obavezno da bi se pristupilo polaganju predispitnih obaveza. Molimo studente da drže odstojanje od najmanje 2m u svakom trenutku unutar objekta.

DodatakVeličina
19.01.2022. Raspored studenata - BP1 RA.pdf83.58 KB
Predmet: