[BP na E1] Virtuelna mašina

21. Mart 2022

Poštovani studenti, sa linka koji se nalazi u ovoj objavi možete preuzeti virtuelnu mašinu na kojoj se nalazi neophodan softver za vježbe iz ovog predmeta. Kompletno okruženje je instalirano te je neophodno nakon konekcije na instancu baze podataka (lokalnu) kreirati novu koja će se upotrebljavati kako je to rađeno i na vježbama.

Potrebno je odvojiti 30GB prostora na računaru da bi se virtuelna mašina mogla importovati u Oracle Virtualbox. Importovanje se realizuje dvoklikom ili izborom opcije Import Appliance iz Oracle Virtualbox- a. Poželjno je da se prilikom importa (ako to već nije podešeno) mašini dodjele dva procesorska jezgra i bar 2GB RAM memorije. Ukoliko virtuelna mašina ne može prikazati sadržaj preko cijelog ekrana potrebno je instalirati Guest Additions. Verzija Oracle Virtualbox- a sa koje je virtuelna mašina eksportovana je 6.1.32, pa ukoliko import pravi probleme potrebno je instalirati ovu verziju. Ukoliko budete imali problema ili dodatnih pitanja možete se javiti svom asistentu na email.

https://1drv.ms/u/s!AiFvLNhgfxemhJR_SpM3o6_OdfWHiQ?e=hOejFQ