[BP2-PSI] Ispit – Aprilski rok

1. April 2022

Ispit u aprilskom roku je 5. 4. 2022. u 14.30 u NTP 417.