[BP2-PSI] Dodatni termin

10. Jun 2022

Studenti koji su zainteresovani za dodatni termin za jednu od prve dve provere
treba da se imejlom jave Aleksandru Jeremiću zaključno sa 15. 6. 2022.