[Organizacija podataka] Satnica – oktobar dodatni 2

22. Septembar 2022

Na polaganje u oktobarskom dodatnom roku 2 studenti treba dođu 26. 9. 2022. u 14.30 u prostoriju FTN 105.