[BP1] Obaveštenje za stare studente

21. Oktobar 2022

Svi stari studenti koji su prijavili polaganje predmeta BP1 preko kolokvijuma, potrebno je da pošalju informaciju o tome koju od predispitnih obaveza ponavljaju. Moguće je prijaviti sledeće obaveze:

  • PZ1 - Teorija 1
  • PZ2 - Teorija 2
  • SQL - jezik SQL
  • ER - projektovanje šeme baze podataka pomoću jezika ER
  • JDBC - primena relacione baze podataka na programskom jeziku Java
  • OP - zadatak iz organizacije podataka na programskom jeziku C

Prijavu je potrebno poslati na e-mail Nikole Todorovića, najkasnije do 11.11.2022. radi rezervisanja mesta u terminu polaganja predispitne obaveze koja se prijavljuje.

Konkretni termini polaganja predispitnih obaveza na vežbama za stare studente biće naknadno objavljeni.

Predmet: