Pomoćne skripte i zapakovani zadaci

5. Novembar 2022

Poštovane koleginice i kolege,

U repozitorijumu predmeta, na putanji "Vezbe/hdf5Utils" možete naći Python skripte koje vam mogu pomoći pri radu sa velikim vektorima i matricama zabeleženim u datotekama u hdf5 formatu. Tamo se nalazi skripta za generisanje matrica u ovom formatu, kao i skripta za proveru tačnosti rezultata koje generišu vaši programi. Takođe, na istoj putanji možete pronaći i .md fajl sa kratkim uputstvom za korišćenje skripti.

Dodatno, u odgovarajućim direktorijumima dostupni su zadaci sa časova vežbi i rešenja pojedinih zadataka zapakovana u .zip datoteke radi lakšeg preuzimanja.