[BP1 RA] Obaveštenje za stare studente - termin polaganja prvog kolokvijuma (SQL)

17. Novembar 2022

Obaveštavaju se studenti koji ponovo slušaju predmet i koji su se prijavili za izlazak na prvi kolokvijum (SQL) da će za njih polaganje kolokvijuma biti organizovano u subotu, 26. novembra od 9 časova u kompjuterskoj laboratoriji L1 301 (računarski centar, nastavni blok FTN).

Svi studenti moraju imati rešen status na Studentskoj službi kako bi mogli polagati kolokvijum.

Predmet: