[HPC] Zadaci i prezentacija za pripremu za t1234

30. Novembar 2022

Poštovane koleginice i kolege,

U repozitorijumu predmeta, u direktorijumu vezbe/vezba7, postavljeni su potrebni materijali za pripremu za test t1234. U navedenom direktorijumu nalazi se prezentacija sa pojašnjenjima zadataka za pripremu, dok se u odgovarajućim poddirektorijumima nalaze zapakovani zadaci i rešenja.