[Organizacija podataka] Provera znanja

21. Decembar 2022

Provera znanja planirana za 27. 12. 2022. biće održana tog dana u periodu 16.15–18.00 u prostoriji 204.

Studenti koji imaju neparni broj indeksa treba da budu spremni za proveru od 16.15 dok studenti koji imaju parni broj indeksa treba da budu spremni za proveru od 17.15. Parnost broja indeksa određena je kao parnost broja koji se u okviru broja indeksa javlja iza slovnog prefiksa i pratećeg razmaka a ispred kose crte i oznake za godinu.

Očekuje se da svaki student ponese svoj indeks i pribor za pisanje.