[BP2] Prijava za popravni termin

5. Januar 2023

Poštovani studenti, na dnu ovog obavještenja nalazi se link do google tabele u koju je potrebno da se upišete ukoliko želite da popravljate neki zadatak sa predispitnih obaveza. Rok za prijavu je 21.01.2023. do 23:59:59.

Možete raditi popravni iz najviše dvije predispitne obaveze i to:
1. moguće je popravljati najviše jedan od tri zadatka koji su rađeni na vježbama:

  • Z1 - normalne forme i provjera zadovoljenja spojivosti bez gubitaka,
  • Z2 - algoritam dekompozicije i sinteze i
  • Z3 - prevođenje ER modela u relacioni,

2. moguće je popravljati i predmetni zadatak.
 
Napomena:

  • Nakon završetka prijave, svim studentima koji se nalaze na spisku poeni sa predispitnih obaveza za koje se u se prijavili biće trajno poništeni bez obzira da li će se pojaviti na popravnom terminu ili ne. Odustajanje (brisanje sa spiska) je moguće samo do završetka termina prijavе.
  • Popravni za Z1, Z2 i Z3 će biti organizovan u sedmici 23.01.2023-29.01.2023, a u zavisnosti od broja prijavljenih i dostupnosti prostorija moguće i u sedmici 30.01.2023-05.02.2023.
  • Popravni za PZ će se raditi u terminu predroka koji će biti organizovan u terminu februarskog roka. Svi studenti koji budu prijavljeni za popravljanje PZ moćiće da rade i predrok.
  • Prijave za predrok će biti u posebnom obavještenju.

Tabela za prijavu

Predmet: