[AR SIIT] Rezultati SOV-a i bonus bodovi

5. Januar 2023

Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu se nalaze rezultati SOV-a, kao i spisak bonus bodova osvojenih na vežbama. Za uvid u radove potrebno je najaviti se predmetnom asistentu putem mejla. Treba imati u vidu da nakon uvida u radove broj osvojenih poena na SOV-u može biti kako povećan, tako i smanjen.

DodatakVeličina
AR_SIIT_2022_SOV_i_bonus_vezbe.pdf89.77 KB