[AR SIIT] Prijava za nadoknadu i popravni

5. Januar 2023

Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu se nalazi Google forma koju treba da popune svi studenti koji žele da rade popravni ili nadoknadu jednog od testova sa predispitnih obaveza. Popunjavanjem forme za prijavu automatski se brišu prethodno ostvareni poeni na testu koji bude izabran za ponovni rad. Takođe, svi studenti rade isti zadatak, koji neće biti lakši od SOV-a, bez obzira na to koji test bude izabran za nadoknadu ili popravak. Zadatak će se raditi 10.1., osim ako zainteresovanost bude prevelika, u kom slučaju će deo studenata test raditi 12.1. Prijava će biti otvorena do 8.1. u ponoć, a 9.1. će biti objavljeno tačno mesto i vreme održavanja testa. U tekstu forme naznačeni su uslovi koje studenti moraju da ispune kako bi mogli da rade nadoknadu i popravni.

https://forms.gle/9WsZx7hQz1ih9GMm9