[ISiBP] Prijava za popravni termin

14. Januar 2023

Poštovani studenti, na dnu ovog obavеštenja nalazi se link do Google Sheet tabele u koju je potrebno da se upišete ukoliko želite da popravljate neki zadatak sa predispitnih obaveza. Rok za prijavu je 18.01.2023. do 23:59:59.

Moguće je popravljati:

  • Z1 - jezik SQL,
  • Z2 - projektovanje šeme baze podataka pomoću jezika ER,
  • Z3 - prevođenje ER šeme u relacionu bazu podataka,
  • PZ - teorija.

Moguće je popravljati sve od Z1 do PZ.

Google Sheet tabelа se nalazi na ovom linku.

Napomena:

  • Nakon isteka roka za prijave, svim studentima koji se nalaze na spisku poeni sa predispitnih obaveza za koje se u se prijavili biće trajno poništeni bez obzira da li će se pojaviti na popravnom terminu ili ne. Odustajanje (brisanje sa spiska) je moguće samo do završetka termina prijavе.
  • Termin popravnog za Z1, Z2 i Z3 biće naknadno objavljen.
  • Popravni za PZ će moći da se radi u  terminu februarskog roka kada će se raditi i pismeni završni ispit.
  • Oni koji žele da popravljaju PZ ili da rade pismeni završni ispit moraju prijaviti ispit u februarskom roku.