[BP2] Odbrana projekta

19. Januar 2023

Poštovani studenti, odbrana projekta je planirana za srijedu 25.01.2023.
Potrebno je da vašem asistentu kod koga ste branili kontrolne tačke na mejl pošaljete zipovanu (zip) dokumentaciju zaključno sa 24.01.2023. u 23:59:59. Na repozitorijumu se nalazi dokument u kom piše šta sve čini projekat.

Takođe, molimo vas da jedan student ispred grupe javi svom asistentu ukoliko tog dana postoji ispit i u koliko sati se održava (naravno čim satnica bude dostupna) da bismo mogli kreirati satnicu dolazaka na odbranu projekta. Satnica dolazaka na odbranu projekta će biti objavljena u posebnom obavještenju čim budemo imali neophodne informacije.

Napomena:
Projektnu dokumentaciju je obavezno poslati asistentu do naznačenog datuma iako ste možda drugačije informisani tokom vježbi.
Obavještenje se odnosi i na stare studente. Potrebno je da se stari studenti dodatno jave na email asistentima kod kojih su branili KT2 čim vide ovo obavještenje da bi bili evidentirani u raspored dolazaka.

 

Predmet: