[BP2] Prijava za predrok i usmeni

24. Januar 2023

Poštovani studenti, neophodno je da se upišete u tabelu ukoliko planirate u februarskom roku (januarsko-februarski 2) da polažete predrok ili usmeni ispit. Ovo je neophodno samo zbog bolje organizacije izvođenja predroka i usmenog ispita. I dalje važi, te vas još jednom i podsjećamo, ako želite da polažete ispit u predroku neophodno je da prijavite ispit u februarskom roku (januarsko-februarski 2).

Tabela za prijave

Napomena:
Na usmeni ispit je moguće izaći i u januarskom roku (januarsko-februarski 1). Svi koji prijave ispit u tom roku smatraće se da žele da izađu direktno na usmeni ispit u tom roku. Nije potrebno upisivati se u tabelu za ovaj rok (januarsko-februarski 1).

Predmet: