[BP - E1] Obavještenje za stare studente

23. Februar 2023

Predispitne obaveze mogu da polažu studenti koji prvi put slušaju predmet, studenti koji su prijavili ponovno slušanje predmeta i studenti koji su prijavili polaganje preko kolokvijuma. Molimo studente koji ponovo polažu predmet da se jave asistentu Miroslavu Tomiću na email najkasnije do 19.3.2023. U poruci je potrebno da navedu način na koji polažu predmet u ovoj školskoj godini, ukoliko ponovo polažu neke od predispitnih obaveza da navedu koje su to obaveze i da pošalju poene sa predispitnih obaveza koje zadržavaju.