[BP2 PSI] Obaveza C

24. Maj 2023

Glavni predmet provere znanja za Obavezu C su teme obrađene u sledećim materijalima:

  • materijali s prefiksom 02 (sve),
  • materijali s prefiksom 03 (sve) i
  • materijali s prefiksom 04 (strane 1–26)