[PR] Informacije o testu Z3

27. Maj 2023

Poštovane koleginice i kolege,

Test Z3 iz Paralelnog računarstva, koji obuhvata gradivo sa vežbi iz oblasti CUDA, biće održan u četvrtak, 1.6.2023. sa početkom u 9:00. Test će biti u formi domaćeg zadatka. Nešto pre 9:00 na sajtu predmeta će biti objavljen tekst zadatka, link ka Google Colab svesci, kao i zapakovane bibloteke i podaci potrebni za rad sa Google Colab sveskom. Za rad testa na raspolaganju će biti 6 sati. Nakon testa biće održana odbrana domaćeg zadatka. Na odbrani će se očekivati poznavanje kako urađenog zadatka, tako i generalne tematike vezane za CUDA-u obrađene na časovima vežbi. Tačan datum i vreme održavanja odbrane biće naknadno objavljeni.

Preporučuje se da studenti što pre prođu kroz uputstvo za podešavanje Google Colab-a, kako bi što manje problema bilo sa podešavanjem na dan testa.