[MITNOP] Dodatni termini

30. Maj 2023

Mogu se očekivati dva dodatna termina u periodu jun–jul. U terminu su predviđeni jedna od tri praktične provere i projekat. U slučaju projekta, kod oba termina podrazumeva se priprema nove specifikacije. Informacije o konkretnom održavanju termina i prijavljivanju biće posebno saopštene.