[BP na E1] Prijava za popravni i predrok

3. Jun 2023

Poštovani studenti, u ovom obavještenju se nalaze instrukcije u vezi prijava za popravni i predrok.
Za studente koji žele da popravljaju neku od predispitnih obaveza pravila su sledeća:

  • moguće je prijaviti se za popravak najviše jedne od tri predispitne obaveze koje su se realizovale tokom vježbi Z1-Z3 (SQL ili EER ili prevođenje) - očekivano održavanje popravnog je četvrtak 15.06. 2023. - neophodno je da se upišete u tabelu na sledećem linku.
  • dodatno, moguće je prijaviti se za popravljanje predmetnog zadatka (PZ) -PZ - će se održati u julskom ispitnom roku - neophodno je da se upišete u tabelu na sledećem linku.

Za studente koji žele da ispit polažu u predroku pravila su sledeća

  • neophodno je da ispit prijavite u julskom roku - predrok će se održati u julskom ispitnom roku - neophodno je da se upišete u tabelu na sledećem linku.

Napomene:

  • Na usmeni ispit moguće je izaći i u junskom roku. Svi koji prijave ispit u tom roku smatraće se da žele direktno da polažu usmeni ispit u tom roku. Nije potrebno upisivati se u tabelu za ovaj rok. Takođe, ukoliko prijavite usmeni ispit u julskom roku, a niste upisani u tabelu za predok smatraće se da želite da izađete na usmeni ispit.
  • Prijave za popravljanje Z1-Z3 ističu 13.06. u 23:59:59, a raspored dolazaka i tačan termin biće istaknuti u posebnom obavještenju.
  • Prijave za popravljanje PZ i predroka i ističu 09.07. u 23:59:59, a raspored dolazaka i tačan termin biće istaknuti u posebnom obavještenju.
  • Nakon isteka prijava za popravak predispitnih, studentima koji su prijavljeni poeni sa tih predispitnih obaveza će biti poništeni. Ovo važi i u slučaju da se studenti ne pojave na popravnom terminu, a prijavili su se.