[MITNOP] Test

5. Jun 2023

Test se održava 12. 6. 2023. u periodu od 17.15 do 19.00 u NTP-417. Potrebno je da tom prilikom studenti kod sebe imaju indeks i pribor za pisanje.

Studenti koji imaju neparan broj indeksa treba da budu spremni za 17.15 a studenti koji imaju paran broj indeksa treba da budu spremni za 18.15. Parnost broja indeksa određuje se kao parnost broja koji se u broju indeksa nalazi iza slovnog prefiksa i razmaka a ispred kose crte i godine upisa.