[MITNOP] Raspored dolazaka na prvi termin popravnog

19. Jun 2023

Poštovani studenti, prvi termin popravnog biće održan u četvrtak (22.06.) Studenti treba da dođu prema rasporedu koji se nalazi u prilogu. Ukoliko primjetite neke neusaglašenosti potrebno je da se javite asistentu Miroslavu Tomiću na email.

Napomena:
Studenti koji popravljaju projekat treba da dostave svoje riješenje kao i popunjen izvještaj neposredno pred početak odbrane ili na samom početku odbrane. Odbrana projekta će biti realizovana na potpuno isti način kao i na kraju semestra.

DodatakVeličina
PopravniJun_RasporedDolazaka.pdf21.81 KB