[MITNOP] Raspored dolazaka na drugi termin popravnog

4. Jul 2023

Poštovani studenti, prvi termin popravnog biće održan u četvrtak (06.07.) Studenti treba da dođu prema rasporedu koji se nalazi u prilogu. Ukoliko primjetite neke neusaglašenosti potrebno je da se javite asistentu Miroslavu Tomiću na email.

Napomena:
Studenti koji popravljaju projekat treba da dostave svoje riješenje kao i popunjen izvještaj neposredno pred početak odbrane ili na samom početku odbrane. Odbrana projekta će biti realizovana na potpuno isti način kao i na kraju semestra.

DodatakVeličina
PopravniJul_RasporedDolazaka.pdf21.3 KB