[Organizacija podataka] Provera Z1

4. Novembar 2023

Studenti koji su eventualno zainteresovani da proveru Z1 rade u ranijem terminu treba da se imejlom jave Vladimiru Jovanoviću najkasnije do ponoći između 6. 11. 2023. i 7. 11. 2023, a raniji termin bio bi 7. 11. 2023. u 10.30 u NTP-317.