[Organizacija podataka] Provera Z1

9. Novembar 2023

Ako neko od studenata nema jasno određenu grupu, za potrebe provere na raspolaganju je termin 14. 11. 2023. u 11.00 a mesto okupljanja je ispred prostorije NTP-316.