[HPC] Dozvoljeni materijali na testu

15. Novembar 2023

Poštovane koleginice i kolege,

U repozitorijumu predmeta Računarski sistemi visokih performansi, u direktorijumu Vezbe, dostupni su materijali koji će biti dostupni za korišćenje u toku testa T1234 (cheat_sheet pdf dokumenti).