[BP2] Odbrana projekta - obavještenje

24. Decembar 2023

Poštovani studenti finalna odbrana projekta je prema planu u nedelji 15.01-21.01. u terminu vježbi. Uputstvo za pripremu materijala za odbranu i za njihovo slanje se nalazi u dokumentu u prilogu ove objave.

Napomena:
Ukoliko se prilikom slanja ne ispoštuje bar jedna od navedenih stavki u dokumentu nepovratno se gubi 50% poena sa finalne odbrane.
 
Stari studenti treba da dođu spram sledećeg rasporeda na početak termina vježbi. Ukoliko je neko spriječen da dođe na sam početak treba da javi asistentu grupe na email da će doći pred kraj termina.
 
RA 126/2015 Jelena Tadić, grupa 1, računarstvo i automatika
RA 192/2017 Stefan Kitanović, grupa 2, računarstvo i automatika
RA 117/2019 Milana Dokić, grupa 4, računarstvo i automatika
RA 215/2014 Milan Vujaković, grupa 5, računarstvo i automatika
RA 177/2015 Anđela Todorović, grupa 6, računarstvo i automatika
IN 15/2019 Aleksandra Radovanov, grupa 1,2, informacioni inženjering
IN 51/2019 Petar Obradović, grupa 1,2, informacioni inženjering
IN 29/2017 Kristijan Savić, grupa 11,12, informacioni ineženjering
IN 29/2017 Dušan Plavšić, grupa 11,12, informacioni inženjering
IN 58/2019 Ilija Cvetković, grupa 11,12, informacioni inženjering

 
Napomena:
Ukoliko neko od starih studenata nije na spisku za finalnu odbranu projekta ili ukoliko dati termin ne odgovara potrebno je javiti se asistentu Miroslavu Tomiću na email radi dogovora.
 

DodatakVeličina
BP2_Projekat_Uputstvo.pdf24.61 KB
Predmet: