Konsultacije za četvrti kolokvijum

12. Januar 2012

Konsultacije će biti u kancelariji TMD-9B u sledećim terminima:
- petak 13.01.2012. u 14:00
- ponedeljak 16.01.2012. u 16:30