[BP2 RA] Grupa 5 - Termin nadoknade

5. Januar 2024

Termin vežbi iz predmeta Baze podataka 2 na Računarstvu i automatici za Grupu 5 planiran za 17.1.2024. biće nadoknađen u ponedeljak 22.1.2024. od 12.30 u NTP-308L.
 
Napomena: Termin predaje projekta ostaje nepromenjen (15. januar do 12.15).

Predmet: