[BP2] Odbrana projekta - obavještenje

15. Januar 2024

Poštovani studenti, potrebno je da sa sobom na odbranu ponesete računar na kom ćete otvoriti cjelokupan projekat i tako pripremiti projekat za pregledanje.
Studenti koji su spriječeni da ponesu računar iz tehničkih razloga na početku termina će pripremiti sve na računaru u laboratoriji.

 

Predmet: