Obaveštenje za studente koji polažu završni ispit kod prof. Slavice Kordić

22. Januar 2024

Termini za polaganje završnog ispita u januarsko-februarskom roku su sledeći: 

  • sreda, 24.1.2024.
  • utorak, 30.1.2024.
  • petak, 2.2.2024.
  • ponedeljak, 5.2.2024. - u zvaničnom terminu sa Studentske službe samo Geodezija polaže pismeni ZI. Potrebno je prijaviti ispit na Studentskoj službi. 
  • petak, 9.2.2024. - u zvaničnom terminu sa Studentske službe samo Informacioni inženjering polaže pismeni završni ispit. Potrebno je prijaviti ispit na Studentskoj službi.
  • ponedeljak, 12.2.2024.
  • sreda, 14.2.2024.

Studenti koji žele da polažu ispit u navedenom terminu moraju poslati prijavu u formi emaila na adresu slavica.kordic.ftn@gmail.com najkasnije dva dana pre izabranog termina (osim za 24.1. prijava je do 23.1. u 14h).
U naslovu (subject) prijavne poruke treba staviti tekst odgovarajućeg formata, dok telo poruke treba da bude prazno. Na pr. u naslov treba staviti:
USM, BP1, Ime Prezime, brojindeksa, 24.1.2024.
Tačna satnica kao i mesto polaganja ispita za prijavljene studente biće objavljena na ovom sajtu dan ranije.
                                                      Predmetni nastavnik