[BP1 RA] Termini popravnih i predroka

22. Januar 2024

Poštovani studenti, na dnu ovog obaveštenja nalazi se link do Google Sheet tabele u koju je potrebno da se upišete ukoliko želite da popravljate neki zadatak sa predispitnih obaveza. Rok za prijavu je 30.01.2024. do 23:59:59.
Možete raditi popravni iz najviše dve predispitne obaveze i to:

1. moguće je popravljati najviše jedan od četiri zadatka koji su rađeni na vježbama:

 • Z1 - jezik SQL,
 • Z2 - projektovanje šeme baze podataka pomoću jezika ER,
 • Z3 - primena relacione baze podataka na programskom jeziku Java,
 • Z4 - zadatak iz organizacije podataka na programskom jeziku C.

2. ukoliko je student ostvario najviše 35 poena iz predispitnih obaveza do termina popravnog za predmetne zadatke, moguće je popravljati i njih popravljati (mogu se raditi oba ili samo jedan)

 • PZ1 - Teorija 1
 • PZ2 - Teorija 2

 
Napomena:

 • Nakon isteka roka za prijave, svim studentima koji se nalaze na spisku poeni sa predispitnih obaveza za koje se u se prijavili biće trajno poništeni bez obzira da li će se pojaviti na popravnom terminu ili ne. Odustajanje (brisanje sa spiska) je moguće samo do završetka termina prijavе.
 • Popravni za Z1, Z2, Z3 i Z4 će biti organizovan 02.02.2024.
 • Popravni za PZ1 i PZ2 će se raditi u terminu predroka koji će biti organizovan u terminu februarskog roka. Za izlazak na popravni iz PZ1 i PZ2 obavezna je prijava ispita.
 • Prijave za predrok će biti u posebnom obaveštenju.
 • Studenti mogu ponavljati najviše jedan zadatak sa vežbi, i jedan ili oba predmetna zadatka. (dakle, moguće je da jedan student ponavlja zadatak sa vežbi i obe teorije).

Tabela za prijavu svih obaveza (istekao rok)
Tablea za prijavu PZ1 i PZ2
 

 

 

 
 

Predmet: