[BP1 RA] Prijava za predrok i usmeni

22. Januar 2024

Poštovani studenti, neophodno je da se upišete u tabelu ukoliko planirate u februarskom roku (januarsko-februarski 2, koji će biti održan 09.02.2024) da polažete predrok ili usmeni ispit. Ovo je neophodno samo zbog bolje organizacije izvođenja predroka i usmenog ispita. I dalje važi, te vas još jednom i podsećamo, ako želite da polažete ispit u predroku neophodno je da prijavite ispit u februarskom roku (januarsko-februarski 2).
>> Tabela za prijavu <<

Napomena:
Na usmeni ispit je moguće izaći i u januarskom roku (januarsko-februarski 1). Svi koji prijave ispit u tom roku smatraće se da žele da izađu direktno na usmeni ispit u tom roku. Nije potrebno upisivati se u tabelu za ovaj rok (januarsko-februarski 1).

Predmet: