Lične Informacije

Bojana Samardžić
bojanasamardzic's picture
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Departman za računarstvo i automatiku
Katedra za primenjene računarske nauke
Titula ms
Nastava asistent
E-mail
Lična stranica
Prostorija i telefon

Konsultacije: dogovor putem mejla
Kancelarija: NTP 321

Predmeti