Lične Informacije

Milan Delić
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Departman za računarstvo i automatiku
Katedra za primenjene računarske nauke
Titula dr
Nastava vanredni profesor
E-mail
Lična stranica
Prostorija i telefon

kabinet 207
021/485-2122

Predmeti