Lične Informacije

Bogdan Satarić
sataric's picture
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Departman za računarstvo i automatiku
Katedra za primenjene računarske nauke
Titula dr
Nastava docent
E-mail
Lična stranica
Prostorija i telefon

JUG (Jugodrvo) 107

Predmeti

Publikacije

Bogdan Satarić

Naučni i stručni radovi

http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Sataric%20Bogdan%20M&s...

Knjige

 

Projekti

 

Dodatno